Παραλαβή δικαιολογητικών για την συμπλήρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι συνεργεία για να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά για την συμπλήρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, τα οποία είναι υποχρεωτικά τόσο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο και για τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα βρίσκονται τις παρακάτω ημερομηνίες κατά τις ώρες 16:30 έως 18:30 στα χωριά:


 
- Πέμπτη 27/11/2014 Καλαμαύκα, Άγιος Ιωάννης, Ρίζα, Μάλλες, Κάτω Χωριό
- Δευτέρα 1/12/2014 Συκολόγος, Καβούσι, Μεσελέροι, Παχειά Άμμος, Βαϊνιά
- Τρίτη 2/12/2014 Ψαρή Φοράδα, Σχινοκάψαλα, Μύρτος, Ορεινό, Κεντρί
- Τετάρτη 3/12/2014 Καλαμαύκα, Άγιος Ιωάννης, Ρίζα, Μάλλες, Κάτω Χωριό
 
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι:
- Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της ταυτότητας
- Αντίγραφο Ε1 έτους 2014
- Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2014
- Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
- Πράσινη απόδειξη από τον ΟΓΑ
- Σε περίπτωση μη ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαίωση πρώτης εγγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 28420-22248, εσωτερικό 111.