Εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των παραγωγών, πραγματοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών κρίνεται αναγκαία εν όψει και της νέας προγραμματικής περιόδου για ένταξη στο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης (Επιδότησης).
 
Η διαδικασία εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. θα γίνεται καθημερινά στα γραφεία της Ένωσης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της ταυτότητας
2. Αντίγραφο Ε1 έτους 2014
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2014
4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Υγείας
5. Πράσινη απόδειξη από τον ΟΓΑ
6. Σε περίπτωση μη ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαίωση πρώτης εγγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα

 
Η Ένωση Ιεράπετρας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ιεράπετρας με γνώμονα την υποστήριξη του αγρότη και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ δημιούργησε ατομικό αρχείο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μέσα από μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν, αποτελούν ένα πραγματικό εργαλείο που θα διευκολύνει και θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του παραγωγού.
 
Πληροφορίες στα Γραφεία της Ένωσης στους Παπαλάκκους τηλ. 28420-22248, εσωτ. 111 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.