Ο Βαγγέλης Χωραΐτης και ο Κυριάκος Καραλάκης στις «Μούσες»

Ο Βαγγέλης Χωραΐτης και ο Κυριάκος Καραλάκης στις «Μούσες» το Σάββατο 15 Νοεμβρίου
 
Είσοδος 5 ευρώ.