Από 5 Δεκεμβρίου στο Cine Σαπφώ

 

The Maze Runner
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα 19:30 

The Babadook
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα 21:30