Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στην ταβέρνα “Κουρσάρος” στον Κουτσουρά

Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στην ταβέρνα “Κουρσάρος” στον Κουτσουρά την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.
  
Είσοδος 7 ευρώ.
 
Εναρξη 22:30.