Ο Βαγγέλης Χωραϊτης και ο Κυριάκος Καραλάκης στο Κοράλι

Ο Βαγγέλης Χωραϊτης και ο Κυριάκος Καραλάκης στο Κοράλι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.
 
Είσοδος 18 ευρώ.