Ο Γιώργος Ψαρουδάκης και ο Κώστας Κορδατζάκης στο «La Strada»

Ο Γιώργος Ψαρουδάκης και ο Κώστας Κορδατζάκης στο «La Strada», την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.
 
Έναρξη 21:30.
 
Είσοδος 5 ευρώ.