Από Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο Cine Σαπφώ

 
 
St. Vincent - Ο Αγαπημένος μου Άγιος
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή και Τρίτη 19:30 
  
Ο Δικαστής
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή και Τρίτη 19:30