Από Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στο Cine Σαπφώ
Ο Ηλιθίος και ο Πανηλίθιος
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα 19:30 και 21:30

Ο Μάγος του Οζ - Η επιστροφή της Ντόροθι
Παρασκευή 17:30
Σάββατο 11:30 και 17:30
Κυριακή 11:30 και 17:30
Δευτέρα 17:30