Ο Γιώργος Παπαδάκης στο «Τσι Τσι»

Ο Γιώργος Παπαδάκης στο «Τσι Τσι», το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.
  
Είσοδος 5 ευρώ.