Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα στην Ιεράπετρα

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα ξεκινάει στην Ιεράπετρα με νέα ομάδα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.
 
Το Εργαστήριο διαρκεί 30 ώρες (δέκα τρίωρες συναντήσεις) και αποτελείται από γονείς που θέλουν να γίνουν αποτελεσματικοί στην επικοινωνία, στις σχέσεις και στην ανατροφή των παιδιών τους. Το Εργαστήρι στηρίζεται στη μέθοδο του Tomas Gordon και στοχεύει αφ' ενός στη δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που θα προάγει στα παιδιά την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και το κοινωνικό ενδιαφέρον και αφ' ετέρου στη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αρμονικής σχέσης γονέα-παιδιού, ώστε τα αναπόφευκτα προβλήματα της ζωής να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και πολιτισμένα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στα τηλέφωνα 28420-24445 και 6932 897 973 για να δηλώσουν συμμετοχή.