Ο Νεκτάριος Σαμόλης στην ταβέρνα «Το Χωριό»

Ο Νεκτάριος Σαμόλης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.
  
Είσοδος 15 ευρώ με πλήρες μενού, ρακί κρασί απεριόριστα.