Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στις «Μούσες»

Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στις «Μούσες», το Σάββατο 17 Ιανουαρίου
  
Είσοδος 20 ευρώ με μενού και ποτά.