Ο Αντώνης Μαρτσάκης και ο Νίκος Μαρεντάκης στο La Strada

Ο Αντώνης Μαρτσάκης και ο Νίκος Μαρεντάκης στο La Strada, την ημέρα των Φώτων 6 Ιανουαρίου, στις 2:00 το μεσημέρι. Είσοδος 5 ευρώ.