Από Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Cine Σαπφώ

 
Η ΚΑΚΗ ΜΕΡΑ ΑΠ ΤΟ ΠΡΩΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
Παρασκευή έως Δευτέρα 19:30
  
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Παρασκευή έως Δευτέρα 21:30