Από Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Cine Σαπφώ

 
BIRDMAN
Παρασκευή έως Δευτέρα 19:30 και 21:30
  
ΤΑ ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ
Παρασκευή έως Δευτέρα 17:30