Ο Νίκος Βεζυράκης στην ταβέρνα «Το Χωριό»

Ο Νίκος Βεζυράκης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
  
Είσοδος 15 ευρώ με πλήρες μενού και ρακί - κρασί απεριόριστα.