Ο Νίκος Γωνιανάκης στις «Μούσες»

Ο Νίκος Γωνιανάκης στις «Μούσες», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
  
Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτά απεριόριστα.