Ο Μανώλης και ο Αντώνης Χαριτάκης στο «Τσι Τσι»

Ο Μανώλης και ο Αντώνης Χαριτάκης στο «Τσι Τσι», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
  
Είσοδος 5 ευρώ.