Ο Ιάκωβος Πατεράκης στο La Strada

Ο Ιάκωβος Πατεράκης στο La Strada την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
  
Είσοδος 5 ευρώ.