Το μουσικό συγκρότημα «Σχήμα Λόγου» στο Τσι Τσι

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου το μουσικό συγκρότημα «Σχήμα Λόγου» στο Τσι Τσι.