Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης στην ταβέρνα «Το Χωριό»

Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου
  
Είσοδος 18 ευρώ με πλήρες μενού και ρακί, κρασί.