Το λαϊκό συγκρότημά «Doxastakis Live» στις Μούσες

Το λαϊκό συγκρότημά «Doxastakis Live» στις Μούσες, το Σάββατο 7 Μαρτίου.