Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στο «La Strada»

Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στο «La Strada», την Τετάρτη 25ή Μαρτίου στις 2:00 το μεσημέρι.
  
Είσοδος 5 ευρώ.