Το «Σχήμα Λόγου» στο Τσι Τσι

Το «Σχήμα Λόγου» στο Τσι Τσι, την Παρασκευή 3 Απριλίου
 
Είσοδος ελεύθερη.