Σεμινάριο για την απόκτηση διπλώματος Ναυαγοσωστικής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» σε εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ 13/2015, προτίθεται να συντονίσει τις προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα σεμινάριο για την απόκτηση αναγνωρισμένου/νόμιμου διπλώματος Ναυαγοσωστικής Πισίνας ή και Παραλίας, με σκοπό την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των ενδιαφερομένων συμπολιτών μας σε άλλες πόλεις.
 
Προκειμένου να συγκεντρωθεί ο αναγκαίος ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους μέχρι τις 11.05.2015 (Δευτέρα) με τους εξής τρόπους:
 
1. Hλεκτρονικά (στην φόρμα υποβολής που έχει δημιουργηθεί) στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας (ierapetra.gov.gr) ή εναλλακτικά
2. Στο κτίριο του δημαρχείου, 1ος όροφο (κ Μανουσάκη Γεωργία και κ.Βενιτουράκης Μαρίνος)


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ Σπυριδάκη Μιχαήλ, Πρόεδρο του ΝΠΔΔ, στα τηλέφωνα 2842089200 και 6944557076.
 
Επί της ευκαιρίας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι πολίτες και φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις κλπ Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος στο «Online Περιβαλλοντικό Βήμα» του Ν.Π.Δ.Δ. στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας (ierapetra.gov.gr)