Ημερήσιο γλέντι στην ταβέρνα Αγία Παρασκευή στο Χριστό

Ημερήσιο γλέντι στην ταβέρνα Αγία Παρασκευή στο Χριστό, την Παρασκευή 1 Μαΐου με το Γιώργο Καραλάκη.