Παράταση δηλώσεων για το σεμινάριο ναυαγοσωστικής στην Ιεράπετρα

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» σε εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ 13/2015, προτίθεται να συντονίσει τις προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα σεμινάριο για την απόκτηση αναγνωρισμένου/νόμιμου διπλώματος Ναυαγοσωστικής Πισίνας ή και Παραλίας, με σκοπό την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των ενδιαφερομένων συμπολιτών μας σε άλλες πόλεις.
 
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από τις 14/04/2015. Λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον που ήδη καταγράφεται η διορία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους μέχρι και τις 18/05/2015 ημέρα Δευτέρα με τους εξής τρόπους:
 
- Hλεκτρονικά (στην φόρμα υποβολής που έχει δημιουργηθεί) στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας.
- Στο κτίριο του δημαρχείου, 1ος όροφος κ. Βενιτουράκης Μαρίνος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ Σπυριδάκη Μιχαήλ, Πρόεδρο του ΝΠΔΔ, στα τηλέφωνα 28420-89200 και 6944557076.