Ο Γιώργος Πάγκαλος στα «Πεζούλια»

Ο Γιώργος Πάγκαλος στα «Πεζούλια» στο Σελάκανο, την Κυριακή 3 Μαΐου σε ένα ολοήμερο γλέντι.