Ο Νίκος Ζωιδάκης στο Κεντρί

 Κυριακή 14 Ιουνίου  

  

Νίκος Ζωιδάκης

Δημοτικό Σχολείο Κεντριού

  

Είσοδος 10 Ευρώ