Σουβλακοβραδιά στα Φέρμα

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου Σουβλακοβραδιά στα Φέρμα, στο λιμάνι, με Κρητικολαϊκό πρόγραμμα.
  
Είσοδος Ελεύθερη.