Που δεν επιτρέπεται η κολύμβηση στο νομό Λασιθίου

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Πελ. Πετράκη απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων υδάτων για κολύμβηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας για τις παρακάτω περιοχές για λόγους ασφαλείας, διότι δυνητικά υπάρχει πάντοτε κίνδυνος τυχαίας ρύπανσης αυτών:
  
1) 200 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκατάστασης των βιολογικών καθαρισμών λυμάτων των πόλεων Αγίου Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας, των οικισμών Κουτσουναρίου και Ανάληψης και της τοπικής κοινότητας Μύρτους.
  
2) 200 μέτρα εκατέρωθεν του στομίου εκβολής του αγωγού εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του ιδιωτικού οικισμού «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» (Ανάλουκας Σητείας).
  
3) 50 μέτρα εκατέρωθεν του στομίου εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων στη θάλασσα.
  
4) Στα λιμάνια Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας.
  
5) Στα αγκυροβόλια πλοίων και στις μαρίνες.
 
Οι υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου χαρακτηρίζονται ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ τόσο οι βόρειες όσο και οι νότιες.
 
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου σε συνεργασία με τους Δήμους και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους στα πλαίσια των Υγειονομικών και λοιπών Διατάξεων, για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
 
Οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν για τη σήμανση στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης, με απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση
 
Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων, ώστε να μην αφαιρούνται ή να καταστρέφονται.
 
Οι Δήμοι τόσο για τις κατάλληλες όσο και για τις ακατάλληλες για κολύμβηση περιοχές και ακτές, να συνεργάζονται με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας για την τήρηση των όρων υγιεινής στις ακτές κολύμβησης (καθαριότητα, αποδυτήρια, αποχωρητήρια, δοχεία απορριμμάτων κ.λ.π), την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια των Υγειονομικών και λοιπών Διατάξεων.