Κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη στο Κάτω Χωριό

Κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη στην πλατεία του Κάτω Χωριού το Σάββατο 22 Αυγούστου.
  
Είσοδος 13 ευρώ με πλήρες μενού.