Ημερίδα με θέμα τα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού»

Ο Δήμος Ιεράπετρας και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Αποτελέσματα υλοποίησης του Έργου «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού».
  
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 7:00 έως 9:30 το βράδυ.
  
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση» του Έργου «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία».
  
Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης του Έργου καθώς και καλές πρακτικές δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.