Ο Νεκτάριος Σαμόλης στην ταβέρνα το Χωριό

Ο Νεκτάριος Σαμόλης στην ταβέρνα το Χωριό στην Καλαμαύκα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου .
  
Είσοδος 4 Ευρώ.