Ο Κωστής Σαριδάκης στην Καλαμαύκα

Κρητικό γλέντι με τον Κωστή Σαριδάκη στην ταβέρνα το Χωριο στην Καλαμαύκα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
  
Είσοδος 4 Ευρώ.