Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο Τσι Τσι

Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο Τσι Τσι, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το βράδυ και την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου σε ένα ολοήμερο γλέντι.
  
Είσοδος 6 ευρώ.