Ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Γιώργης Kαραγιώργης στις Mousses

Ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Γιώργης Kαραγιώργης στις Mousses, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
  
Είσοδος 5 Ευρώ.