Ο Στέλιος Μπικάκης στις Μούσσες

Ο Στέλιος Μπικάκης στις Μούσσες, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.
  
Είσοδος 5 Ευρώ.