Ο Νίκος Γωνιανάκης στις Μούσσες

Ο Νίκος Γωνιανάκης στις Μούσσες, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.
  
Είσοδος 5 ευρώ.