Η Πλήρη Ντάξει στο Τσι Τσι

 
Η κομπανία Πλήρη Ντάξει στο Τσι Τσι, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου