Ο Γιώργος Πάγκαλος στο ρακάδικο «στσι Κουμπάρες»

Ο Γιώργος Πάγκαλος στο ρακάδικο «στσι Κουμπάρες», το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.