Ο «Τοίχος της καλοσύνης» στη Ιεράπετρα

Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη βοήθειας και αρκετές «ομάδες» δραστηριοποιούνται για να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε αυτούς. Μια τέτοια ομάδα υπάρχει στην Ιεράπετρα με στόχο να δημιουργήσει τον «Τοίχο της καλοσύνης».
  
Σύμφωνα με τις αρχές της ομάδας και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «ο τοίχος της καλοσύνης – Ιεράπετρα» είναι μια ιδέα που ενέπνευσε μια παρέα φίλων από την Ιεράπετρα. Αποκλειστικός στόχος της προσπάθειάς μας είναι να φύγουν οι σακούλες «καθαρό φαγητό» από τους κάδους σκουπιδιών και όσοι θέλουν και έχουν τη δυνατότητα, να μπορούν να τις αφήνουν όμορφα στις κρεμάστρες που θα τοποθετήσει η ομάδα σε διάφορα σημεία της πόλης.
 
Επίσης ως ομάδα προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και άλλους συμπολίτες μας στην έννοια της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Πιστεύουμε επίσης ότι δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη ούτε μία μπουκιά φαγητό και κανένας συνάνθρωπος μας να μην ψάχνει στα σκουπίδια για φαγητό. Ήταν τόσο απλοϊκό και φυσικό για μας, υλοποιήθηκε χωρίς δεύτερες σκέψεις, με μεγάλη χαρά και πολύ ενθουσιασμό, βγαίνοντας εμείς οι ίδιοι πρώτα από τον μικρόκοσμό μας και τα δικά μας προβλήματα Δεν το ξεκινήσαμε σε καμία περίπτωση για την προσωπική μας προβολή παριστάνοντας τους «καλούς» και «φιλάνθρωπους».
 
Ως ομάδα κινούμαστε με κριτήριο την αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή προσφορά και τις αγνές προθέσεις των συνανθρώπων μας και με βάση τους πιο πάνω στόχους. Επίσης δεν επιβάλουμε σε κανέναν να ακολουθήσει τη δική μας λογική και ιδεολογία. Ο καθένας που αποφασίζει να εφαρμόσει την ιδέα μας στη γειτονιά του ή στην πόλη του, είναι ελεύθερος να το κάνει με όποιον τρόπο θέλει και με δική του ευθύνη.

Η σελίδα της ομάδας «ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ – ιεραπετρα » στο FB δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους στόχους της ομάδας της Ιεράπετρας. Θα βοηθήσουμε όποιον θέλει να ξεκινήσει την προσπάθεια στον τόπο του, προτείνοντας τον τρόπο που λειτουργούμε, την φιλοσοφία και τους στόχους που έχουμε ως ομάδα Ιεράπετρας. Και μέχρι εκεί. Ο καθένας μπορεί να αναλάβει ο ίδιος να υλοποιήσει την ιδέα στον τόπο του, όπως αυτός νομίζει και έχοντας την πλήρη ευθύνη.
 
Η δημοσιοποίηση της προσπάθειας σε ΜΜΕ έχει ως στόχο την εξάπλωση της ιδέας και σε καμία περίπτωση την προσωπική ή άλλου είδους προβολή ή διαφήμιση.
 
Ομάδες που τυχόν θα δημιουργηθούν και θα παρεκκλίνουν από τις αρχές, τους στόχους και τη φιλοσοφία της δικής μας ομάδας δεν είναι αποδεκτές, ούτε και εκφράζουν την ομάδα μας.
 
Η ομάδα “ο τοίχος της καλοσύνης Ιεράπετρα»