Μουσική λαϊκορεμπέτικη βραδιά στο Τσι Τσι

Μουσική λαϊκορεμπέτικη βραδιά στο Τσι Τσι την Πέμπτη 24 Μαρτίου με τους Μαρία Φανουράκη, Διαμαντή Αργυριάδη και Θεοφάνη Χάσκο.