Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα

Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα, το Σάββατο 12 Μαρτίου.