Ο Νεκτάριος Σαμόλης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα

Ο Νεκτάριος Σαμόλης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα το Σάββατο 16 Απριλίου.