Εγγραφές στο πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Από το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών και την ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών. Η διάρκεια της δημιουργικής απασχόλησης θα είναι από 27/6/2015 έως 28/8/2015 και ώρες από 07:30 έως 15:30.

Οι αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται δεκτές από 06/06/2016 έως 20/06/2016 στα γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α από 10:00 έως 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία τηλ. 28423-40380.

Η καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στον 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας (περιοχή Τζαμί), ενώ η δημιουργία των τμημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την περίοδο εγγραφών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.  Αίτηση (από τον φορέα )
2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2015.
Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο γονιός θα πρέπει να γνωρίζει, ότι:
1.Δικαίωμα συμμετοχής στην Καλοκαιρινή Απασχόληση έχουν :
α) Οι μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους από την Α΄ έως και την ΣΤ΄ Δημοτικού
β) Τα νήπια που κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο.
2. Τα τμήματα θα χωριστούν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
3. Ωράριο του προγράμματος: 07:30-15:30. Προσέλευση 7.30 -8.50 Αποχώρηση: Η πρώτη θα είναι μεταξύ 13:00-13:30 και η δεύτερη θα είναι μεταξύ 14:30-15:30
4. .Για λόγους ασφαλείας θα τηρείται βιβλίο προσέλευσης-αποχώρησης των παιδιών. Οι χώροι είναι φυλασσόμενοι και ελεγχόμενοι και η εξωτερική πόρτα μετά το πέρας προσέλευσης θα είναι κλειδωμένη.
5 .Το παιδί δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του χρήματα, φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητό ή άλλα αντικείμενα αξίας
6.Το οικονομικό κόστος συμμετοχής (για όλη την περίοδο) θα καταβάλλεται με την έγκριση της εγγραφής, στην Παγκρήτια Τράπεζα, στον αρ. λογ όψεως 1120723-2 και ΙΒΑΝ:GR4008700220000000011207232 και σαν αιτιολογία το όνομα του υπόχρεου γονέα. Σε περίπτωση αποστολής εμβάσματος από άλλη τράπεζα τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα 100%.