Χρήσιμα τηλέφωνα

Άμεσης ανάγκης

 • Νοσοκομείο Ιεράπετρας 28423-40122
 • Αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας 28420-90160
 • Πυροσβεστική Ιεράπετρας 28420-80173
 • Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας 28420-22294

Υπηρεσίες Δήμου Ιεράπετρας

 • Γραμμή του Δημότη 700 700 8100
 • Δήμος Ιεράπετρας 28423-40300
 • Υπηρεσία καθαριότητας 28420-90000
 • Βλάβες ύδρευσης 28420 26000 και 6980485050

Διάφορες υπηρεσίες

 • ΚΕΠ 28423-40510
 • ΤΟΕΒ 28420-23857
 • ΔΕΥΑΙ 28420-26000
 • OTE βλάβες 13888
 • ΔΕΗ βλάβες 28420-22312
 • ΟΑΕΔ 28420-22942
 • ΙΚΑ 28420-22241
 • ΕΛΤΑ 28420-22271
 • Υποθηκοφυλακείο 28420-28186

Συγκοινωνίες

 • ΚΤΕΛ 28420-28237
 • ΤΑΞΙ 28420-26600
 • ΚΤΕΟ 28420-94551
 • ΕΛΠΑ 28420-22890 & 104
 • Express Service 28420-26220 & 154

Διάφορα

 • Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας 28420-23476
 • Ενωση ξενοδόχων Ιεράπετρας 28420-24101
 • Αρχαιολογικό μουσείο 28420-28721