Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.1.19

Εκδήλωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία Α.Ε.» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:

ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ιεράπετρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, στην εκδήλωση που διοργανώνει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στον 1ο όροφο.

Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, του καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο της Ιεράπετρας, με αλλαγές στην πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.

Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή των πολιτών, την συγκέντρωση των απόψεων, και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας με τον Δήμο των συμμετεχόντων στην εκδήλωση φορέων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χαιρετισμός Δημάρχου (10 λεπτά)
Μεθοδολογία προγράμματος (10 λεπτά)
Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού (10 λεπτά)
Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση που θα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες – συμπλήρωση ερωτηματολογίου (60 λεπτά)
Παρουσίαση – Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας (10 λεπτά)