Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.2.19

Ο Χρύσανθος Μακράκης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα

Ο Χρύσανθος Μακράκης στην ταβέρνα «Το Χωριό» στην Καλαμαύκα το Σάββατο 2 Μαρτίου.

Έναρξη 22:00

Είσοδος 5 ευρώ